Kontakt

Om oss

Laidback Solutions AB grundades i januari 2002 och har sedan dess fokuserat på programvaror och system för automatisering och annonshantering, i första hand för alla typer av företag som publicerar. Laidback är privatägt och alla ägare arbetar dagligen i företaget.

Vi har varit framgångsrika och är idag ett mycket stabilt bolag med en AAA ranking finansiellt. Vi arbetar både i Sverige och internationellt via ett nätverk av återförsäljare och partners. Våra produkter når i första hand dagstidningar, vecko- och månadstidningar, tryckerier, marknadsavdelningar och andra företag som publicerar någonting men vi har även polismyndigheter, bokföringsfirmor och liknande som önskar automatisera delar av sitt arbete.

STORT NÄTVERK, STARK GRUPP

Laidback Solutions AB fortsätter att växa på den marknaden för automatisering via programvaror med sina produkter Corbit och Cargo. Denna tillväxt kan ytterligare utökas med starka partners vid sin sida. Laidback Solutions AB har varit en del av Atex, som i sin tur är en del av Constellation Software Inc. - en ledande internationell leverantör av programvara och tjänster till offentliga och privata sektorer - sedan juni 2023. Constellation Software Inc. grundades 1995 för att samla en portfölj av programvaruföretag inom vertikala marknader som har potential att bli ledande inom sina respektive områden. Sedan dess har de vuxit snabbt genom förvärv och organisk tillväxt och byggt upp en stark konstellation av företag med en stor och mångfaldig kundbas.


Constellation Software Inc.

Constellation Software är en ledande internationell programvaru- och tjänsteleverantör och en "Livstidsinvesterare". Företaget består av sex operativa grupper som för närvarande betjänar kunder inom över 100 olika marknader över hela världen. Med huvudkontor i Toronto, Kanada, och kontor i Nordamerika, Europa, Australien, Sydamerika och Afrika sysselsätter CSI över 25 000 människor.
För mer information: www.csisoftware.com


Atex

Stödjer publicister och medieföretag sedan 1973 för att utveckla en hållbar affärsmodell genom innovativ teknik och tjänster. Atex-lösningar gör att dagens publicister kan möta och skala för morgondagens utmaningar. Atex erbjuder ett komplett sortiment av produkter för mediebranschen, innehåll/skickeditor, CMS, annonsbokning och prenumeration. Atex är ett helägt dotterbolag till Aquila Software Inc.
För mer information: www.atex.com

Contact us

E-mail: info@laidbacksolutions.se
Tel: +46 11 12 75 80

Support

E-mail: support@laidbacksolutions.se
Tel: +46 11 12 75 80