Webinars

Om du vill lära dig mer om någon av våra produkter, anmäl dig till oss för att vara med på ett gratis webinar.

Corbit – Oändliga möjligheter för automatiserade arbetsflöden
Cargo – Det effektivaste och mest flexibla annonsmottagningssystemet för tidningar och förlag
Feedback – Skapa rapporter till bildbyråer automatiskt
Selfservice – Skapa annonser direkt i din webbläsare, för både print och digitalt

Kontakta oss för mer information.

FileTrain

FileTrain deklareras end-of-life till 2023-12-31
Alla FileTrainkunder hänvisas till vår nya programvara Corbit. Kontakta oss gärna för demo av Corbit och för att få ta del av det erbjudande som finns för alla som tidigare använt FileTrain.
Alla kunder med ett betalt SMA-avtal har naturligtvis sin vanliga support fram till årsskiftet.

FileTrain har det mesta du kan önska när det gäller att automatisera arbetsflöden. Vi kallar det för Digital Logistik i brist på bättre uttryck. För att beskriva lite vad FileTrain kan göra kan vi berätta att vi har kunder som:

- Skickar ut tusentals bilder till tidningar varje dag
- Hanterar inskannade fakturor i bokföringssystem
- Integrera med system baserade på Oracle, FileMaker, MS SQL och MySQL
- Polismyndigheter som hanterar alla bilder polisen tar vid olyckor och brottsplatser
- Tar emot stora mängder filer via FTP, sorterar upp dessa och uppdaterar DAM-system med filer och information om filerna

Du kan göra det mesta med hjälp av FileTrain. Undrar du över något speciellt du vill kunna automatisera eller integrera, kontakta oss gärna så hjälper vi dig gärna.

Logiken i FileTrain

Du måste veta VAR du ska hämta dina filer, VILKA filer du vill hantera och VAD du ska göra med dem. Vet du det är det bara att sätta igång och sätta upp FileTrain.

Du kan använda mappar, mappstrukturer, e-post eller FTP-konton för att hämta dina filer. Det går även att anropa system via timers och schemaläggning för att aktivera olika arbetsflöden.

Därefter filtrerar du så att du bara får de filer du vill ha. Det görs med hjälp av den inbyggda filtrering som stödjer allt från filnamn (och delar av dessa) till metadata i filer, vikt och tider till villkorade filter baserat på värden från andra system. Eller så kör du helt enkelt alla filer, det är upp till dig.

Nu har du fått exakt de filer du vill. Då återstår att säga till FileTrain vad du vill ha gjort med filerna. Skicka per e-post eller FTP? Spara ned i en mappstruktur? Uppdatera en databas? Eller varför inte utföra en kombination av allt detta?

Det som är unikt i FileTrain är flexibiliteten.

Via de makros som finns i programmet kan du använda dynamiska värden, ändra namn på filer, sortera hur du vill, skapa mappstrukturer mm.

Värden från andra system kan styra FileTrain, det finns även en intelligens inbyggd så att du kan villkorsstyra dina aktiviteter.

Integrationsserver

Använd FileTrain som en integrationsserver med hjälp av de inbyggda funktionerna för REST API, databaskommunikation och CLI-kommandon. Då har du förutom alla integrationsmöjligheter även all logistik i samma program!

Referenser

Referenser/amedia-logo-2012.png
Referenser/axel-springer.png
Referenser/1488526294_aller-logo.jpg
Referenser/nationalnews-logo.png
Referenser/1488526294_elanders-logo.png
Referenser/lagardere-logo-300x200.png
Referenser/kier-group-transparent-logo.jpg
Referenser/willmy-logo.png
Referenser/police-scotland-logo-new.png
Referenser/northern-and-shell-logo.png
Referenser/totem-logo.png
Referenser/taberg-media-group-logo.png
Referenser/schibsted-logo.jpg
Referenser/rts-logo.png
Referenser/1529393634_ntm-logo.png
Referenser/bonnier-logo.jpg
Referenser/chroma-logo-fb.jpg
Referenser/1603114918_rspb-logo-large.png
Referenser/1603114927_mtva-logo.jpg
Referenser/messe-berlin-logo.jpg
Referenser/sky-deutschland.png