Webinars

Om du vill lära dig mer om någon av våra produkter, anmäl dig till oss för att vara med på ett gratis webinar.

FileTrain – Oändliga möjligheter för automatiserade arbetsflöden
Cargo – Det effektivaste och mest flexibla annonsmottagningssystemet för tidningar och förlag
Feedback – Skapa rapporter till bildbyråer automatiskt
Sherpa – Hantera metadata i bilder, direkt i InDesign, för arbetsflöden, integrationer, arkiv.

Kontakta oss för mer information.

Sherpa

Metadata och workflow plugin för InDesign

Styr bildflöden med metadata

Använd metadatan som finns i bildfiler till att förbättra arkiv, skapa arbetsflöden eller kommunicera med både personer och system. Med Sherpa kan du addera, redigera eller ta bort information i bildens metadata av olika skäl. Du kan också styra arbetsflöden där metadatan bestämmer vad som ska utföras. Allt detta kan du göra direkt i InDesign!

Mer metadata kan förbättra ditt arkiv

Med Sherpa kan du stämpla när bilder har använts, till och med hur och var den användes, för att undvika att använda samma bild igen i liknande publicering. Du kan också lägga till information som är speciell för just din verksamhet vilken sedan kan göras sökbar i ditt arkiv.

Skapa automatiska bildflöden

Du kan också använda metadata för att skapa automatiska flöden eller för att integrera olika system med varandra! Eller varför inte en manuell bildhantering, intern eller outsourcad.

Skicka bilder direkt från InDesign till ”var som helst i världen” genom att ange ”manuell” i ett fält för att visa att du vill använda manuell repro på en bild och skriv en kort instruktion. Låt sedan FileTrain hantera själva skickandet och mottagande av de färdiga filerna. När bilden är klar uppdateras den automatiskt i InDesign.

För andra bilder väljer du ”auto” och kör dem via Elpical Claro eller Color Factory för automatisk hantering.

Actions och Action sets

Du kan välja att uppdatera/editera en tagg i taget i ett namespace eller så kan du skapa Action Sets.

Med ett Action Set kan man sätta samman ett flertal operationer man önskar utföra så att alla utförs i tur och ordning via ett enda klick från användaren. En Action kan vara allt från att lägga in någon information i metadatan till att skicka en kopia av filen till någon annan användare på andra sidan jorden. Med Action sets kombineras alltså dessa funktioner.

Förbättra dina arkiv

Ett bra arkiv kräver att rätt information finns sökbar. Addera ”keywords” som är relevanta för just dig i bilder som du arkiverar så blir det betydligt bättre sökträffar när du söker i arkivet i framtiden.

Du kan även lägga till information om själva dokumentet där bilden använts. Lägg till exempel in vilket datum bilden användes sist och i vilket dokument. Detta hjälper dig mycket när du senare skavälja en bild i arkivet, har den bilden du vill använda nyligen använts väldigt mycket kanske det är bättre att välja en annan.