Webinars

Om du vill lära dig mer om någon av våra produkter, anmäl dig till oss för att vara med på ett gratis webinar.

FileTrain – Oändliga möjligheter för automatiserade arbetsflöden
Cargo – Det effektivaste och mest flexibla annonsmottagningssystemet för tidningar och förlag
Feedback – Skapa rapporter till bildbyråer automatiskt
Sherpa – Hantera metadata i bilder, direkt i InDesign, för arbetsflöden, integrationer, arkiv.

Kontakta oss för mer information.