Webinars

Om du vill lära dig mer om någon av våra produkter, anmäl dig till oss för att vara med på ett gratis webinar.

Corbit – Oändliga möjligheter för automatiserade arbetsflöden
Cargo – Det effektivaste och mest flexibla annonsmottagningssystemet för tidningar och förlag
Feedback – Skapa rapporter till bildbyråer automatiskt
Selfservice – Skapa annonser direkt i din webbläsare, för både print och digitalt

Kontakta oss för mer information.

Idag är Cargo det ledande systemet för annonshantering i Sverige. Drygt 500 titlar (dagstidningar och magasin) får in sina annonser via Cargo och fler och fler tryckerier skaffar Cargo. Det finns givetvis flera anledningar till detta men den största anledningen är att effektiviseringen höjs så markant att man helt enkelt tjänar in en investering i Cargo snabbt. Att systemet är så anpassningsbart att både små kunder med relativt få annonser kan dra nytta av det samtidigt som de största koncernerna använder samma system, är ytterligare en stor styrka i Cargo.

Vi har lyckats effektivisera annonshanteringen hos alla våra kunder. Ibland väldigt mycket, ibland lite mindre, det beror ju på förutsättningarna. För de flesta kunderna har det handlat om månader snarare än år när man beräknar return on investment och det är bestående besparingar som ligger kvar år efter år efter år.

Allt i ett

Cargo hanterar alla annonser, print och digitalt. Det betyder att ni kan få ETT SYSTEM för all hantering av annonsfiler. Det i sin tur innebär att ni kan ha samma personer som jobbar med alla annonsfiler och det tillsammans är en mycket stor besparing mot att ha dubbel personal och dubbla system.

Arbeta i Cargo

Att få överblick är ovärderligt. I Cargos klient bestämmer du vad du vill se och vad du behöver kunna göra. Information från bokningssystem, teknisk kontroll, avsändare - allt kan väljas. Du väljer hur du vill se informationen och du kan till och med välja vad du behöver kunna göra med den i dina Actions. Allt för att det ska passa dig och din organisation så bra som möjligt.

Flexibilitet

Din omvärld förändras, Cargo kan förändras med den. Du kan själv konfigurera allt i systemet om du vill, ingenting är hårdkodat. Du kan skräddarsy din Cargo att passa just dina behov. Integrera med applikationer och andra system. Det kallar vi flexibilitet.

Det effektivaste arbetsflödet

 • Från det att säljaren lagt in bokningen kan allt skötas av annonsören och systemet. Integrationen med bokningssystemet gör att i princip all hantering är helt automatisk om ni så önskar.

Jobba var du vill

 • Cargo använder sig av webbteknologi i systemuppbyggnaden. Det innebär att du kan sitta var som helst och använda Cargo

Allt finns där

 • Allt finns på ett ställe, sorterat enligt dina önskemål. Det finns historik på allt så du inte tappar bort

Påminnelser och repetitioner

 • Ställ in automatiska påminnelser som det passar dig.
 • Påminnelser kan ställas in per produkt och kan skickas när du önskar
 • Gör det helt automatiskt eller via ett manuellt knapptryck.
 • Ett flertal olika sätt kan användas för att hantera repetitionsannonser effektivt.

Moduluppbyggt

 • Cargo är helt modulärt byggt. Till grundsystemet kan du själv välja vilka funktioner du vill ha och vilka du inte tycker du har behov för.

Cargo är integrerat

Preflight vid uppladdning

 • Cargo är färdiga integrationer med Enfocus Pitstop Server, Callas pdf Toolbox, OneVision Asura.
 • Vi kan också integrera med valideringssystem för digitala annonser
 • Genom att annonsören själv, i samband med att man laddar upp sin annons, direkt får en preflight blir de medvetna om att de gör eventuella fel. Detta höjer kvalitéten på annonsmaterialet ni får in i Cargo.

Integrationer

 • Cargo kan integreras med alla typer av bokningssystem. Vi har idag system som är integrerade med Lineup (Adpoint), Newscycle Solution (Adbase), Tieto (CrossAdvertising), Atex (Atex Enterprise), Anygraaf (AProfit), Oracle (NetSuite), PositionEtt (P1 Annons), SAP med flera.

Dropbox

 • Kompatibelt med Dropbox for business

Produktion

Cargo Production heter modulen som är till för dig som har egen produktion av annonser.

 • Annonsproduktionen är i Cargo helt integrerad med övriga delar av Cargo. Ordrar, storlekar, deadlines, kommentarer, material, korrekturhantering – allt finns direkt i producentens verktyg InDesign.

Korrektur

 • Direkt integrerat för producenten. Kommentera, publicera, kommunicera med annonsören direkt i InDesign.
 • För kunden är det online som gäller. Kontrollera, kommentera och godkänn annonsen och annonsproducenten i InDesign får direkt information om vad hans kund har skrivit/godkänt.

Säljavdelningen

Saleswatch är en modul för att låta säljavdelning dra nytta av Cargo.

Integrera säljavdelningen

 • Saleswatch ger även säljkåren tillgång till informationen om inkommande annonser.
 • Ni slipper frågor från säljare om ”har annons x kommit än”, de ser det själva
 • Säljare kan serva sin kund bättre då de har all information tillgänglig, det är ju ändå till säljaren kunderna ringer
 • Säljaren har tillgång till hela annonsarkivet
 • De kan hämta en annons i arkivet och t.ex maila den till en annonsör för påsyn inför en eventuell repetition
 • Säljare kan även ha tillgång till arkivet när de är ute på kundbesök

Kundportal Saleswatch

 • Låt dina stora kunder själva logga in för att hantera sina bokningar och ladda upp de annonser de vill publicera.

Statistik och analys

Numbers

 • Management view
 • Se allt exakt när det sker på en storskärm, hur mycket är det kvar att göra, vad är klart
 • Planera. Hur ser beläggningen ut nästa vecka, hur mycket personal har jag då
 • Analysera, kolla din statistik och optimera

Skapa annons

Cargo Self Service

 • Låt dina kunder skapa sina egna annonser på mallar som du själv har skapat. Både för print och webb.
 • Skapa mallarna själv i InDesign, ladda upp dessa och låt din kund skapa sina annonser med denna utgångspunkt.
 • Stöder kortbetalningar och faktura

Referenser

Referenser/1490170658_aller-logo.jpg
Referenser/1490170658_annonsdax-logo.png
Referenser/1490170659_dagens-nyheter-logo.png
Referenser/1490170659_berling-logga.jpg
Referenser/1490170659_dagens-naeringsliv-logo.png
Referenser/1490170659_disp-logo.jpg
Referenser/1490170659_bonniernewslogo.png
Referenser/1490170659_dagens-industri-logo.jpg
Referenser/1490170659_edita-logo.png
Referenser/1490170659_elanders-logo.png
Referenser/1490170659_israelhayom-logo.png
Referenser/1490170659_direktpress-logo.png
Referenser/1490170659_expressen-logo.gif
Referenser/1490170660_lt-logo.png
Referenser/1490170660_hd-logo.png
Referenser/1490170660_laholmslitologo.png
Referenser/1490170660_mittmedia-logo120.png
Referenser/1490170660_lagardere-logo.png
Referenser/1490170660_norran-logo.png
Referenser/1490170660_nt-logo1.gif
Referenser/1490170660_metro-logo.jpg
Referenser/1490170660_nwt-logo2.gif
Referenser/1490170660_nhst-logo.jpg
Referenser/1490170660_mitti-logo.png
Referenser/1490170661_stampen-logo.png
Referenser/1490170661_otv-logo.png
Referenser/1490170661_ntm-logo.png
Referenser/1490170661_talentum-logo.gif
Referenser/1490170661_sk-nskan-logo.gif
Referenser/1490170661_sydsvenskan-logo.png
Referenser/1490170661_vk-logo.jpg
Referenser/1490170662_tmg-logo.png
Referenser/lrf-media-200.jpg
Referenser/1526981895_schibsted-logo.jpg
Referenser/atta45-logo-new99.jpg
Referenser/lito.png
Referenser/aftonbladet.png
Referenser/hssmedia-logo-200.png
Referenser/gota-media-logo.png
Referenser/bonnier-magazines-brands-logo-small-black2.png
Referenser/tidningarinorr-logo.png
Referenser/bonnierbusinessmedia.png
Referenser/hallmedia-400x400.jpg