Tjänster

Konsulttjänster

Laidback har en unik position när det gäller de tjänster vi kan erbjuda.
Vi har konsulter med mycket stor erfarenhet av redaktionellt arbete där vi kan agera helt fristående från alla leverantörer, vi har en unik kunskap om annonshantering inom media och vi är experter på integration och arbetsflöden. Hos oss finns även organisationskonsulter med flerårig vana. Lägg till att vi även har egen utveckling av både produkter och skräddarsydda lösningar.

Vi hjälper gärna till både när det gäller effektiviseringsprojekt, analyser och optimering. Vi kan även bistå vid investeringsprojekt och omorganisationer.

Programutveckling

Laidback kan även erbjuda kundanpassad programutveckling. Det kan vara fristående programvaror eller plug-ins till Adobes programvaror. Vi har varit partner med Adobe sedan vi startade 2002.

Bland de kunder där vi utfört konsultuppdrag kan nämnas Staples, H&M, Hallpressen, Tidningsutgivarna, Lammhults möbler, Citat Solutions, Bonnier Tidskrifter, Biltema, Stadium och Peak performance.

Support

Vi lägger stor vikt vid att hjälpa våra kunder med teknisk support. Då många av våra kunder jobbar med publicering vet vi att det kan vara väldigt bråttom att få hjälp.
För att kunna ge denna nivå på vår tekniska support har vi det vi kallar SUP-avtal (vilket står för Software Upgrade Plan) som betalas som ett tillägg vid traditionell licens. Vid hosting eller hyra av system ingår kostnaden för SUP-avtal i månadsavgiften.

Extended support

För de kunder som behöver mer stöd finns tjänsten Extended support. Laidback hjälper då till och tar den största delen av driftstödet, hjälper till med konfiguration och teknisk support. Kontakta oss för mer information.

Hosting

Genom ett nära samarbete med ett datacenter erbjuder vi hosting av våra egenutvecklade produkter Cargo och Feedback. Båda systemen lämpar sig väldigt väl att använda som en molntjänst.